UAB „Mantinga Group“ įmonių grupė (toliau ir – Grupė) vykdant savo veiklą remiasi aukščiausiais etikos, maisto saugos, darbuotojų gerovės ir kokybės standartais, griežtai laikosi nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų bei siekia tvarumo principų įgyvendinimo. Dėl šios priežasties sukūrėme ir pasitvirtinome UAB „Mantinga Group“ įmonių grupės „Etikos kodeksą“. Kviečiame su juo susipažinti. 

Šiame sparčiai besivystančiame pasaulyje reikia daugiau pastangų ir veiksmų, kad išsaugotume mūsų planetą ir jos žmones. Todėl stengiamės, kad atsakingu keliu eitų ir mūsų tiekėjai. Dėl to integravome naują „Tiekėjų etikos kodeksą“. Kviečiame su juo susipažinti. 

 

Siekiant ilgalaikio Grupės ekonominio augimo ir klientų, tiekėjų bei kitų suinteresuotų šalių gerovės ypač svarbu bendradarbiavimo skaidrumas, dėl šios priežasties žengiame žingsnį link dar tvirtesnės korupcijos prevencijos, Grupės viduje ir už jos ribų, pasitvirtinus „Antikorupcijos politiką“. Kviečiame su ja susipažinti.

Tvarumas – tai neatsiejama Grupės strategijos dalis, kuri padeda siekti vykdomos veiklos tvarumo atliepiant svarbiausius aspektus – aplinkosaugos, socialinius, ekonominius ir valdysenos. Grupės „Tvarumo politika“ yra parengta remiantis Grupės „Tvarumo strategija“, kuri padeda nuolat stebėti vykstančius pokyčius ir diegti svarbiausius tvarumo principus visuose Grupės įmonėse. Kviečiame su ja susipažinti.