lapkričio 25, 2022

„Mantinga“ iniciatyva – verslumo ugdymas nuo mažų dienų

Pasidalinti

Lapkričio 25 d. Marijampolės švietimo bendruomenei buvo pristatytas „Mantinga labdaros ir paramos fondo“ iniciatyva organizuojamas projektas. Sujungę jėgas kartu su Marijampolės savivaldybe sieksime, kad visose Marijampolės mokyklose būtų papildomai įdiegta „Lietuvos Junior Achievment“ sukurta progresinio verslumo ugdymo programa. 

Įgyvendinus šį projektą Marijampolė bus pirmoji savivaldybė Lietuvoje, kurioje visos mokyklos turės vienodą verslumo ugdymo programą ir ji bus taikoma visų klasių moksleiviams – tiek pradinukams, tiek vyriausiems.

Programoje į verslumą žvelgiama kiek plačiau – tai nebus žinios apie verslo kūrimą ar valdymą, bus ugdoma visuma įgūdžių ir savybių, kurie leis moksleiviams modeliuoti sėkmingą ateities perspektyvą, formuos jų lyderystę bei plės finansinio raštingumo ribas.

Projekto strategija bei vizija renginio metu pristatyta Marijampolės švietimo bendruomenei.

Pasidalinti