liepos 10, 2023

„Mantingos“ tvarumo strategija jau čia

Pasidalinti

Drąsiai sakome, kad tvarumas – jau mūsų DNR.

Duona ant lietuvių stalo visada buvo gerbiama, išlaikome šią pagarbą ir dabar pasižadėdami sau ir visam pasauliui ir toliau kurti atsakingai ne tik produktus, bet ir mūsų visų ateitį. Esame dideli, suprantame poreikį prisiimti atsakomybę, dėl šios priežasties išsikėlėme tvarumo tikslus, kurių siekti pradėjome dar 2022 m. Išsiskyrėme aktualiausias temas, į kurias koncentruosime savo jėgas. Tvarumo tikslus aktyviai integruojame į bendrą įmonės strategiją ir kasdienius veiksmus.

3 pagrindinės mūsų tvarumo strategijos temos:

1. aplinkosauga ir žiediškumas: atsakingų žaliavų naudojimas, CO2 pėdsako mažinimas, atsakingas atliekų ir pakuočių valdymas.

2. darbuotojų gerovė: saugi darbo aplinka, geras mikroklimatas.

3. skaidri ir etiška valdysena: informacijos sklaida, skaidri ir etiška valdysena.

Strategijoje kiekvienai iš šių temų išsikėlėme rodiklius (KPI), kurių esame pasiryžę siekti.

Kviečiame su tvarumo strategija susipažinti plačiau: https://be.mantinga.lt/media/file/94/68/222b8d098ae92f4d471e20e96c1e.pdf.

Taip pat atnaujinome ir internetinio puslapio skiltį „Veikiame atsakingai“, kurioje glaustai aprašyti pagrindiniai strategijos tikslai bei rodikliai. Čia galima rasti ir aktualius dokumentus. Kviečiame užsukti: https://www.mantinga.lt/lt/veikiame-atsakingai.

Ateityje tikimės tapti tvaraus verslo pavyzdžiu ir dar labiau išplėsti savo tvarumo ribas.

Pasidalinti